Begrippen en Afkortingen

PROJECT MANAGEMENT. Volgens Wikipedia: “Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders”. Meer..

PRINCE2. Volgens Wikipedia: “Prince 2 (PRojects IN Controlled Environments) is een methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Deze methoden zijn ontwikkeld door het bundelen van praktijkervaringen, zogenaamde best-practices”Meer…

SERVICE MANAGEMENT. Volgens Wikipedia: “IT-servicemanagement is een benaming van het procesmatig aansturen van de werkwijze van IT-beheer. IT-servicemanagement wordt ook wel afgekort als ITSM. IT-servicemanagement is een onderdeel van IT-beheer. Naast IT-servicemanagement komen binnen IT-beheer ook andere disciplines voor, zoals technisch beheer, applicatiebeheer, facilitair beheer, documentbeheer”. Meer…

ITIL.Volgens Wikipedia: “Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten. Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt”. Meer…

ITIL V3 SERVICE LIFECYCLE. Volgens Wikipedia: “ITIL versie 3 richt zich op de complete Service Lifecycle. Daarnaast wordt een duidelijk klantgerichte benadering gehanteerd, vanuit een service en end-to-end perspectief. De Service Lifecycle wordt opgedeeld in 5 fases, die weer onderverdeeld worden in verschillende processen:”

 1. Service Strategy
  1. Financial Management
  2. Service Portfolio Management (SPM)
  3. Demand Management
 2. Service Design
  1. Service Catalogue Management
  2. Service Level Management
  3. Capacity Management
  4. Availability Management
  5. IT Service Continuity Management (ITSCM)
  6. Information Security Management
  7. Supplier Management
 3. Service Transition
  1. Service Transition Planning and Support
  2. Change Management
  3. Service Asset and Configuration Management
  4. Release and Deployment Management
  5. Service Validation and Testing
  6. Evaluation
  7. Knowledge Management
 4. Service Operation
  1. Event Management
  2. Incident Management
  3. Request Fulfilment
  4. Problem Management
  5. Access Management
  6. Operational activities of processes from other lifecycle phases
 5. Continual Service Improvement
  1. CSI Improvement Process
  2. Service Reporting
  3. Service Measurement
  4. Return on investment for CSI
  5. Business questions for CSI
  6. Service Level Management

TWS. Is afkorting voor TeamWorkingSolutions. TeamWorkingSolutions is een Service en Projectmanagement organisatie te Den Haag. Website: TeamWorkingSolutions.nl