Diensten

Service Management

Ik ben een ITIL gecertificeerde proces manager die concrete proces inrichtingen of verbeteringen realiseert: iemand die een opdracht vanaf de voorbereiding tot de realisatie en overdracht naar de staande organisatie leidt en begeleidt.

Een proces specialist op: Incident Management, Change Management, Problem Management en Service (Level) Management. Daarnaast veel ervaring met Configuration Management, Continual Service Improvement en Delivery Management.

Door mijn ruime leidinggevende ervaring kan ik communiceren en samenwerken met mensen van allerlei niveaus en disciplines. Ik hou geen afstand als de “externe consultant” die enkel opdrachten uitdeelt, maar beschouw mijzelf als een tijdelijke collega die de belangen behartigt van mijn opdrachtgever en van de medewerkers die aan mij zijn toevertrouwd.

Door tijdelijk onderdeel te worden van uw organisatie kan ik ervoor zorgen dat het proces inrichtingsproject door uw medewerkers gedragen wordt. En ook dat het past in de omgeving waarin het terechtkomt. Gaandeweg draag ik zoveel mogelijk kennis en vaardigheden over aan uw medewerkers.

Niet alleen de ITIL Service Processen Change Management, Incident Management en Configuration Management zijn een specialiteit. Daarnaast ben ik prima inzetbaar als (A.I) Service Level Manager of Service Delivery Manager. Ook het ontwikkelen, verbeteren of vertalen van diverse rapportages is geen probleem.

Ik ben daarnaast ervaren in het samenbrengen en organiseren van de relaties tussen techniek, communicatie, processen en organisatie. Zo kan ik u bijvoorbeeld helpen om de klantwens aan de “voorkant” van de organisatie te vertalen in requirements voor processen en projecten, om die vervolgens ook voor u te (laten) realiseren.

Ten aanzien van proces inrichtingen houd ik er een paar belangrijke hoofdregels op na. Bijvoorbeeld: een proces is een richtlijn om mensen uit te leggen wat ze moeten doen, wanneer hun werk af moet zijn en hoe de uitkomst van de proces gerelateerde acties daarvan afhangen.

Een andere regel is: richt de processen op een dusdanige wijze in dat zij zo eenvoudig mogelijk te leren, uit te voeren en te managen zijn.

Meer weten? Of mij direct inhuren?

Project Management

Ik ben een Prince2 gecertificeerde Project Manager. Daarnaast heb ik veel ervaring met PINO en IPMA.

Ten aanzien van projectplanning houd ik er een paar belangrijke hoofdregels op na. Bijvoorbeeld: de projectplanning is een communicatiemiddel om mensen uit te leggen wat ze moeten doen, wanneer hun werk af moet zijn en hoe de projectvoortgang daarvan afhangt. Als je een planning hebt die zo complex is dat alleen de planner hem nog snapt, dan mist het zijn doel.

Een andere regel is: een planning reflecteert enkel de beste voorspelling van de toekomst op het moment dat die planning werd gemaakt. Er zijn veel mensen die maar blijven proberen om de realiteit aan te passen aan de planning in plaats van andersom. Dat leidt tot teleurstellingen. In de loop van het project verandert de wereld en de planning dient daarop aangepast te worden. De goede vraag is: "hoe bereiken we ons doel gegeven waar we nu staan en wat we nu weten?".

"Elke project omgeving heeft een bepaald type Project Manager nodig"
Bovenstaande uitspraak wordt steeds meer gehoord in de markt. En terecht; het ene project is het andere niet, evenals de ene project manager de andere niet is. Vaak is de gedachte dat het volgen van een bepaalde project methodiek alle problemen oplost. Het volgen van een project methodiek alleen is echter niet genoeg. De kwaliteit van de uitvoering hangt uiteindelijk ook voor een groot deel af van de kwaliteit van de uitvoerders. Het is daarom raadzaam vooraf te bepalen wat voor soort project type het betreft, om daarbij de best beschikbare project manager te vinden.

Project Typen:
In hoofdlijnen zijn er 4 categorie├źn project typen te onderscheiden:
A) Stabiele omgeving met geringe complexiteit
B) Stabiele omgeving met hoge complexiteit
C) Veranderende omgeving met geringe complexiteit
D) Veranderende omgeving met hoge complexiteit

Met type C en D projecten heb ik de meeste ervaring. Type A en C zijn projecten waarvan ik de meeste energie krijg. Persoonskenmerken passend bij type A en C zijn onder andere: Leiding nemen, coaching, empathisch vermogen, hoge sociale interactie, meewerkend voorman, consensus bereiken.

Meer weten? Of mij direct inhuren?

button-ontzorg

button-ontzorg